19.06.2017 MECLİS GÜNDEMİ

 T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                           

                                                               

22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

   OLAN BELEDİYE OLAĞANÜSTÜ MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Irak Kerkükte yaşayan Türkmenlere yapılacak ayni yardım.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V. M.BOĞA

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI