03.06.2015 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

03 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                       OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1- İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun  Örcün Mahallesi, 135 ada, 18 parselde, 1/1000 Ölçekli İmar  Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN          

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

02.06.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI