07 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   

                                                                                         T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

 

07 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK 
 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. İlçemizde İçkili Yerlerin Tespiti. 
  2. Kadro İhdası. 
  3. Sözleşmeli Personelin 2014 yılı için aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

  

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN            
                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

06.08.2014
N.ÖZKARDEŞ,
Yazı İşleri Md.  S. EYİ
Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI