03 EKİM 2011 PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                             T.C.

 

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

03 EKİM 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1 - 2012 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Eğitim Kültür ve Sanat, Gençlik Spor ve Sağlık, Çevre Ulaşım ve Turizm, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Hesap İnceleme, Emlak Komisyonu Raporu.

 

 

Ahmet IŞIK

                                                                                                              Belediye Başkan V.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI