05 ŞUBAT 2016 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                                  İ L A N

 

      05 ŞUBAT 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Zabıta Tembihnamesine ilişkin Kanunlar, İmar,  Plan Bütçe,  Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler,  Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

 

04.02.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

   

ÇUKUROVA BELEDIYESI