08 ARALIK 2017 CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi           

 

                                                                                İ L A N

08 ARALIK  2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

    

  1. Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi, 7606 ada 2-10 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

  1. 2 adet 8 dereceli T.H sınıfına dahil Tekniker, 1 adet 3 dereceli T.H. sınıfına dahil Ekonomist kadrolarının ihdas edilmesi

 

 

 

  1. 3.      01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personellerin Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

 

  1. Geçici İşçi Vizesi.

 

 

 

  1. Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (TÜM-YEREL-SEN) ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Soner ÇETİN
                                                                                                          Belediye Başkanı  

07.12.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI