04 MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

04 MAYIS 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1.      1 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil Programcı kadrosunun ihdas edilmesi.

 

2.      1 adet 8 dereceli Programcı kadrosu istihdam edileceğinden, aylık ücretinin 2018 Yılı İçin Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırlar dâhilinde kalmak şartı ile belirlenmesi.

 

   

 

 

 

Soner ÇETİN       
  Belediye Başkanı

  

 

03.05.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI