08 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ

               T.C.

           ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

          B A Ş K A N L I K

  

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                

08 EYLÜL  2017  CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 2018 Mali Yılı Performans Programı.

 

  1. 2018 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifeleri.

 

  1. Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi, 5036 ada 1 parsel, 5064 ada 1 parsel, 7144 ada 1, 2, 3 parseller, Kurttepe Mahallesi 8346 ada 8 parsel, Yurt Mahallesi 6214 ada 1, 2, 3 parseller ve Toros mahallesi 6297 ada 1, 2, 3 parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

 

 

 

 

 

 

  Soner ÇETİN  
   Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

07.09.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI