05 AĞUSTOS 2014 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi

                                                                          

 

 

05 AĞUSTOS 2014 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                          OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1- Maliye Bakanlığının ilgili kararına istinaden belirlenecek en az ve en çok limitler      arasında kalmak üzere ücret değerlendirilmesi yapılacak olan Bazı Vergi ve Harç Tarifeleri.

 

2-  Belediyemizin 2014-2019 Stratejik Planı.

 

 

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

04.08.2014

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI