04 KASIM 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

İ  L  A  N

04 KASIM 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE 

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait olan 21-L-3 pafta, 7918 adanın kuzeyindeki toplam alanı 1537 m² olan Mahfesığmaz 7 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının isminin  "Şehit Şahin Polat Aydın Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi.

 

                                                                                                                      Soner ÇETİN                      
                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

03.11.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI