06 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

                                                              

06 ŞUBAT 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Beyazevler Mahallesindeki bazı adalarda yapı nizamlarının ve cephe aldıkları nizamların belirlenmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,                     İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      2 adet 6 dereceli T.H sınıfına dahil Mühendis, 3 adet 9 dereceli T.H sınıfına dahil Teknisyen, 1 adet 5 dereceli T.H sınıfına dahil Sosyolog, 3 adet 7 dereceli T.H sınıfına dahil Tekniker, 1 adet 5 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Memur kadrolarının ihdası.

 

  1. 3.      Sözleşmeli personellerin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

  1. 4.      Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2016 tarih ve 438 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,                     İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

06.02.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI