4 AĞUSTOS 2015 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

04 AĞUSTOS 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Beyazevler Mahallesi, 7342 ada, 6 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği.

 

  1. 2.      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada, 5 parselde İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler,  Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                        Soner ÇETİN                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

03.08.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI