02 NİSAN 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                                                                      

02 NİSAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.Maddesi (a) fıkrası gereğince  Encümen Üyeleri Seçimi.

            2.      5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları Seçimi.

  

Soner ÇETİN       
     Belediye Başkanı

  

29.03.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

02 NİSAN 2018 MECLİS GÜNDEMİ

ÇUKUROVA BELEDIYESI