05 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                İ LA N

 

         05 NİSAN  2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Kurttepe Mahallesi sınırlarında Kentsel Dönüşüm Özel proje alanlarının araştırılarak belirlenmesine ilişkin İmar, Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,  İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi, Şambayadı Mahallesi, 12995 Ada 3 nolu parsele ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar, Kanunlar,   Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,  İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                              Soner ÇETİN                  

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

04.04.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI