06 EYLÜL 2011 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

1- Hafif Raylı Sistem Taşıma Güzergâhına ilişkin Adana 2. İdare Mahkemesinin 2010/1109 Esas, 2011/1112 Karar sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan imar planıdeğişikliği.

 

  

 

 

                                                                                                                                       Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                                      Belediye Başkanı

ÇUKUROVA BELEDIYESI