04 NİSAN 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

İ L A N

 

04 NİSAN  2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-    Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi, 7713 ada, 1 nolu 14,301,02 m² yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) adına tahsisi.

 

2-    Çukurova İlçe Belediyesi 2017 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait Tarifeye Park ve Bahçeler Müd. Çevre Koruma ve Kontrol Müd. ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ek ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Tarife, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                                                     Soner ÇETİN                     

                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

03.04.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI