12 EKİM PAZARTESİ 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi

                                                                          

                                                                      

 

12 EKİM 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

  1. 1.      2016 Mali Yılı Yatırım Programına ilişkin, Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      2016 Mali Yılı Gider-Gelir Bütçesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                       

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

09.10.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Md.V.S.MEYDAN

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI