6 TEMMUZ PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                 

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

İ L A N

06 TEMMUZ  2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

   

 

  1. 1.        İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Salbaş Mahallesi, 636 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,  Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. İlimiz Çukurova İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 3642 adada, kesinleşmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesine yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği.

                                           

 

                                                                                                                     Soner ÇETİN   
                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

 

01.07.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.  Ali ARSLANLIOĞLU

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI