07 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                         

Konu : Meclis Gündemi                                                                         

07 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 03.02.2015 tarih ve 15 sayılı meclis kararı ile 05.05.2015 tarih ve 41 sayılı meclis kararının iptal edilerek Yurt İçindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle Yurt Dışındaki Belediyeler ve Mahalli İdare Birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılması, Kardeş Kent ilişkileri kurulması, Ekonomik ve Sosyal İlişkileri geliştirmek amacıyla Kültür, Sanat ve Spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanına Yetki verilmesi.

 

  1. 2016 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi.

 

  1. 4 adet 3 dereceli Şef, 1 adet 5 dereceli Eğitmen, 1 adet 1 dereceli Avukat ve 1 adet 1 dereceli Veteriner kadrolarının ihdas edilmesi.

 

 

 

                                                                                                                               Soner ÇETİN                     

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

04.03.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI