05 OCAK 2017 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                      

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                               İ L A N

 

05 OCAK  2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Belediye evleri mahallesi                84247 sokak, 6966 ada üzerinde bulunan toplam alanı 13.650m² alan ve yapımı devam eden satranç temalı parkın isminin “Kahraman OLGAÇ Satranç Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                      

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

04.01.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI