05 HAZİRAN 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

                                                               

05 HAZİRAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

       

 

1-      Çukurova İlçesi 100.Yıl Mahallesi 7778 ada 29 parselin batısında yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
   Belediye Başkanı

   

04.06.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI