07.03.2011 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                         T.C.

ADANA İLİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                             B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi                                                                            

 

 

 

07 MART 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ        

MECLİS  SALONUNDA TOPLANACAK

             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      Pazar yerlerinin tahsis ücretinin belirlenmesine ilişkin Tarife, Plan Bütçe, Kanunlar, Hesap İnceleme Müşterek Komisyonu Raporu.

 

2-      Resmi Kurumların İlçemiz sınırları içerisine taşınması için tavsiye kararı alınması.

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI