05.02.PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

İ L A N

 

                                                                   

05 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                      OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1- İlimiz Çukurova İlçesi. Tapunun Salbaş (Kocatepe) Mahallesi,                            N34-D-12-C-3-B ve N34-D-13-D-4-A pafta 572 - 573 - 800 parseller İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

2- İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Salbaş(Kocatepe) Mahallesi, N34-D-13-D-4-B pafta, 589 parselin İmar Planı değişikliği.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Soner ÇETİN          

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI