06 EYLÜL 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi                                         

                                                                                                                                      

06 EYLÜL 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  

1- 2017  Mali Yılı Performans Programı.

2- 2017  Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifeleri.

 

 

 

Soner ÇETİN 
                      Belediye Başkanı

 

 

 05.09.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI