1 AĞUSTOS2017 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                  T.C.

                                                            ADANA İLİ

                                             ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                        B A Ş K A N L I K

 

 

Sayı : 58631672/301/ …/…/2017

Konu : Meclis Toplantısı ve Gündemi

 

                                                             İ LA N

Çukurova İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı kanunun 20. ve 21. maddeleri gereğince 01.08.2017 Salı günü saat 17.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen tarih, gün ve saatte Meclis toplantısını onurlandırmanızı rica ederim.

 

 

                                                                                               Soner ÇETİN

                                                                                              Belediye Başkanı

 

GÜNDEM :

1- Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 7629 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 20/06/2017 Tarih 2017/590 E. Sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

 

DAĞITIM_________:

Tüm Meclis Üyeleri

 

 

26.07.2017

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI