11 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi                                                                                                                                

    11 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.30’DA  

                                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                           OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. Çukurova İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 7081 ada, 1 ve 5 parselde onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı hakkında Adana 1.İdare Mahkemesinin Esas 2015/825, K:2016/271 sayılı 17.03.2016 tarihli iptal kararına ilişkin Kanunlar, İmar,                 Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi 100.Yıl Mahallesi, 7629 adada onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2015/2745, K:2016/410 sayılı 29.03.2016 tarihli ve Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2779, K:2016/406 sayılı 25.03.2016 tarihli iptal kararına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                 Soner ÇETİN                       

                                                                                                                               Belediye Başkanı               

30.06.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI