6 NİSAN 2012 CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

06 NİSAN 2012 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

1-      5393 Sayılı Kanunun 33.Maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeleri Seçimi.

 

2-      5393 Sayılı Kanunun 24.Maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının Seçimi.

 

 

 

Yıldıray ARIKAN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

 

                05.04.2012

            A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

                Başkan Yardımcı A. ÖZKUL

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI