05 ARALIK 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                              

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                            İ L A N

 

05 ARALIK 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      04.07.2011 Tarih ve 50 sayılı meclis kararının iptal edilerek, ifraz işlemi sonrası Adana Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üzerine atletizm pisti ve idari bina yapılan kısmın tahsisinin yapılmasına ve ifraz işlemi yapılması için Çukurova Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.      Kadro İhdası.
  3. 3.      15/12/2016-31/12/2016 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personelin 2016 Yılı için Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretinin belirlenmesi.
  4. 4.       01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personellerin Maliye Bakanlığı'nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartıyla aylık ücretlerinin belirlenmesi.
  5. 5.      Geçici İşçi Vizesi.

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN                        

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

02.12.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI