6 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

 

Konu : Meclis Gündemi

 

 

 

 

06 EKİM 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1. 2018 Mali Yılı Gider-Gelir Bütçesi.

 

2. 2018 Mali Yılı Yatırım Programı.

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI