2 KASIM 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

   

T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

02 KASIM 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  

 

1-      Daimi işçi norm kadro sayımız arttığından, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca daimi işçi norm kadro sayımızın belirlenmesi.

 

 

Ahmet IŞIK

                                                                                                                    Belediye Başkan V.

 

 

  

 

02.11.2011

A.ZENGİN

Yazı İşleri Md. H. EYÜPOĞLU

Başkan Yardımcısı Av. M. YAVUZ

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI