03 OCAK 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                          

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                    

                                                                              İ L A N

 

03 OCAK 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

           1.     Çukurova Belediyesi Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti

           2.      Zabıta Maktu Mesaisi

  1. 3.      Borçlanma.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Soner ÇETİN   
                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

 

02.01.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI