05 MAYIS 2011 PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                            T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                                  

                                                                05 MAYIS 2011 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Belediyemiz sınırları içerisinde umumi helâ alanları düzenlenmesine yönelik tavsiye kararı alınmasına ilişkin Çevre Ulaşım ve Turizm, Kanunlar, Gençlik Spor ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, İmar, Tüketiciyi Koruma ve Tarife, Kentsel Değişim ve Doğal Afetler Komisyonu Raporu.

ÇUKUROVA BELEDIYESI