05 NİSAN 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                     İ L A N

05 NİSAN 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 6307 ada 6, 7, 8 parsellerde Çukurova Belediyesi Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 66 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraza ilişkin  İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.
  2. 2.      İlçemiz sınırları içinde bulunan yapıların çatılarında çelik kule imalatı için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.
  3. 3.      5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Belediyemiz 2017 Yılı Faaliyet Raporu.

 

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN      
                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

26.02.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI