05 OCAK 2018 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                         

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

05 OCAK 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7630 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 2017/589 E, 2017/1253 K sayılı kararıyla iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,                 Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7629 adayı kapsayan Adana 1.İdare Mahkemesinin 2017/590 E, 2017/1254 K sayılı kararıyla iptal kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme,                   Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 3.      Borçlanma hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 4.      Muhtelif yatırımlar ile diğer  projelerin nakit ihtiyaçlarına finansman sağlamak amaçlı borçlanma.

 

 

 

                                                                                                                            Soner ÇETİN  
                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

04.01.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI