.

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

07 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1-      Çukurova İlçemizde uygun görülen parkların isimlerine Zabıta Müdürü “Cengiz AYDOĞDU” ve Zabıta Komiseri “Habil AYKAN” isimlerinin verilmesine  ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2-      Çukurova İlçemizde uygun görülen parkların isimlerine Şehit Rize Emniyet Müdürü “Altuğ VERDİ” isminin verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

3-      Çukurova İlçe Belediyesine ait 2019 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifede İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücret kalemlerinin ve ilgili müdürlüğün tahsil etmekte olduğu fen vize ücretlerinde bazı muafiyetler getiren ibarenin eklenmesine ilişkin Tarife, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

4-      Adana İli Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7691 ada 12 parsel nolu gayrimenkulün Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şubesi adına devredilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN 
  Belediye Başkanı

 

 

04.02.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI