6 EKİM SALI 2015 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                 İ L A N

 

06 EKİM 2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                    BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Ilimiz Çukurova İlçesi, 100.Yıl Mahallesi, 7624 ada, 3 parsel, 7635 ada,                   4 parsel, 7636 ada, 3 parsel ve 7637 ada, 3 parsellerde, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Plan Bütçe, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                       Soner ÇETİN                   

                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

 

05.10.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

                                                      

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI