05 AĞUSTOS 2016 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ 

B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

                                                                                                     İ L A N

05 AĞUSTOS 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 09.30'DA BELEDİYEMİZ

 MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi, 7768 ada 2 parsel ve 7768 ada 3 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışı ve satış işlemlerinin Çukurova İlçe Belediye Encümenince yürütülmesi amacıyla Encümene yetki verilmesi.

 

Çukurova Belediye Meclisinin 06.02.2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile Çukurova İmar İnş.San.Tic.A.Ş adına 10 yıl süre ile tahsis işlemine yönelik Adana 2.İdare Mahkemesinin 2015/1504 Esas ve 2016/708 sayılı kararının görüşülmesi.

 

Handan KARAY İnş.Tic.Ltd.Şti'nin kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere Belediyemize 30.000,00 TL.(Otuzbintürklira) şartlı bağış talebine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

Adana İli, Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi 7014 ada 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

2 adet 1 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Zabıta Amiri kadrosunun ihdas edilmesi.

 

Yurt Dışı Teknik Temas ve İnceleme Programına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                       Soner ÇETİN  

                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

04.08.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI