03 EYLÜL 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                       B A Ş K A N L I K

                                              03 EYLÜL 2013  SALI GÜNÜ SAAT 17:00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                            


 

1-      İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Şambayadı Mahallesi, N34-D-25-A-1-D ve N34-D-25-A-1-C Pafta, 8092-8093-8094-8099-8044-8045 Adalar ve 625 nolu parselin İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                  Yıldıray ARIKAN

      Belediye Başkanı

 


02.09.2013

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı A.ÖZKUL

ÇUKUROVA BELEDIYESI