02 EKİM 2013 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.                            

                                                    ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                                     B A Ş K A N L I K

                                                 02 EKİM 2013  SALI GÜNÜ SAAT 17:00’DE

                                               BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMÜ

 

1-      2014 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Kanunlar, İmar Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak Komisyon Raporu

2-      2014 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifesine ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

                                                                                                                                                  Yıldıray ARIKAN

      Belediye Başkanı

   

01.10.20103

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Md. V. S. EYİ

Başkan Yardımcısı A.ÖZKUL

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI