07 KASIM 2016 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                       

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

07 KASIM  2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                           OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Adana İli, Kurttepe (Huzurevleri) mahallesi, 11141 ada, 4 parsel 2.063.95 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satışı ve satış işlemlerinin Çukurova İlçe Belediye Encümenince yürütülmesi amacıyla Encümene yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler,Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.
  2. Belediyemiz sınırları içerisinde ve tasarrufunda bulunan Karslılar Mahallesi, 2803 ada, 5 parsel ile 2802 ada 9 parselin batısında bulunan söz konusu alana belediyemizce yaptırılan spor tesisinin Çukurova İmar İnş.Taah.San.Tic.A.Ş adına tahsisinin yapılması ve tahsis süresinin belirlenmesi.
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi, 7595 ada,                   1 parselin amacına uygun yeşil alan, çocuk parkı, koşu parkuru(tartan pist) ağaçlandırılacak alan, bank, açık spor alanı, çöp kutusu yapılması şartıyla Çukurova İmar İnş.Taah.San.Tic.A.Ş adına tahsisinin yapılması ve tahsis süresinin belirlenmesi.
  4. Kadro İhdası.

 

       

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

03.11.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI