4 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                              T.C.

                               ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                     B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

                                                                   İ LA N

                                       04 MAYIS 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                                      BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                       OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

1. Kentsel Dönüşüm işlemleri için 6306 sayılı yasa kapsamında belirtildiği şekli ile Belediyemiz ve Belediyemiz şirketi olan Çukurova İmar İnşaat Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokollerinin imzalanması ve protokoller çerçevesinde Çukurova İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı Soner ÇETİN'e bu kapsamda hazırlanacak protokolleri imzalama yetkisi verilmesi.

2. Çukurova İlçesi, Karalarbucağı mahallesi, 6084 ada, 1 parselde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

3. Belediyemiz Yetki ve Sorumluluk alanında kurulmakta olan ve Belediyemizce üstü kapalı hale getirilen Güzelyalı Semt Pazarının katkı bedelinin 300,00 TL. olarak belirlenmesine ilişkin Plan Bütce, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                                   Soner ÇETİN
                                                                                                                Belediye Başkanı

ÇUKUROVA BELEDIYESI