08 ARALIK 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi            

 

  08 ARALIK 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi,, Şambayadı Mahallesi, 12295 ada, 3 nolu parsele ilişkin Adana Büyükşehir Belediye meclisinin 14.07.2016 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi.

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

07.12.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI