06 EYLÜL 2017 MECLİS GÜNDEMİ

 

     T.C.

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

06 EYLÜL  2017  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7629 adayı kapsyan Adana 1.İdare Mahkemesinin 20/06/2017 tarih 2017/590 E. sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7630 adayı kapsyan Adana 1.İdare Mahkemesinin 20/06/2017 tarih 2017/589 E. sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararına göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

Soner ÇETİN    
       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

05.09.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI