8 nisan 2015 meclis gündemi

T.C.

                                                                ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                              

Konu: Meclis Gündemi

                                                                                     İLAN

08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:00’DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

  1. İlimiz Çukurova İlçesi, Güzelyalı, Toros, Yurt, Huzurevleri, Belediyeevleri, ve 100.Yıl Mahalleleri sınırları içerisinde kalan kesinleşmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında sehven yapılan hataların düzeltilmesine yönelik İmar Planı Değişiklikliklerine ilişkin, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler. Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. İlimiz Çukurova İlçesi, Tapunun Şambayadı Mahallesi, N34-D-25-A-3-A Pafta, 11260 ada, 1 nolu parsellerde yapılan İmar Planı değişikliklerine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler. Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği değişikliğine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler. Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

                                                                                                                        Soner ÇETİN 
                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

                     

                                                                                                                  

 

 

07.04.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI