04 ARALIK 2018 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

                                                               

04 ARALIK 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mah.(Belediyeevleri) 7041 ada 5 nolu parselde bulunan hissenin Maliye Hazinesi adına devri.

 

 

 

 

Soner ÇETİN
     Belediye Başkanı

 

 

 

03.12.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI