04 TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

   

Konu : Meclis Gündemi

 

04 TEMMUZ 2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK
OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100. Yıl Mh. 85147-85153 Sk. Arasında 2212 pafta 7640 adada 4.139 m2 lik yeşil alanın park yapılması hususunda parkın isminin “Şehit Piyade Uzman Çavuş Hulusi Emre DİLCİ Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

 

 

03.07.2017

Yazı İşl.Şef:Y.AKBALIK

Yazı İşleri Müd.: M.KURT

Başkan Yardımcısı :M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI