03 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi          

                                                   

03 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                       BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5102 ada 2, 4 ,5 ve 6 parsellerde Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 108 sayılı kararına göre hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği.

 

  1. 2.      Handan KARAY İnş.Tic.Ltd.Şti'nin kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere Belediyemize 30.000,00 TL.(Otuzbintürklira) şartlı bağış talebi.

  

 

 

                                                                                                                                                  Soner ÇETİN                 

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

02.08.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI