01.06.2015 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                         T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

İ  L  A  N

 

01 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi sınırları içerisinde kalan sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan ve hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek maksadiyla çöp konteynerlerinin yer altına alınmasına ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

  1. Adana Sebzeciler ve Meyveciler odası adına imzalanan protokol ile ilgili Çukurova İlçe Belediye meclisinin 23.10.2012 tarih ve 71 sayili meclis kararının iptal edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Plan Bütce, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                               Soner ÇETİN             

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

DAĞITIM_________:

Tüm Meclis Üyeleri

 

28.05.2015

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI