05 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                                İ L A N

 

05 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      Çukurova İlçesi, Karalarbucağı(Beyazevler) mahallesi, 7372 ada 9 parseldeki imar planına yapılan 1 adet itiraz.

 

 

 

 

 

Soner ÇETİN  
      Belediye Başkanı

  

04.12.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI