05 OCAK 2016 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                         T.C.

                                                                 ADANA İLİ

                                                ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

                                                            B A Ş K A N L I K

 

Konu : Meclis Gündemi

 

                                                                   İ L A N

                                   05 OCAK 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE

                          BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1- 2016 Mali Yılı Zabıta Müdürlüğü Zabıta personellerine ödenecek Maktu Mesai Ücretinin belirlenmesi.

 2- Çukurova Belediyesi Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin Belirlenmesi.

 3- Belediyemizin sınırları içerisinde bulunan bazı sokakların konsept sokak olarak düzenlenmesinde, yeni yapılacak parklarımız ve revizyonu yapılacak parklarımızda proje desteği almak amacıyla Çukurova Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı Peyzaj Mimarlığı Bölümü arasında işbirliği yapılması amacıyla Komisyon Kurulması.

 

                                                                                                      Soner ÇETİN

                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

04.01.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI